...

19“ Patchpaneel 1U leeg

19" patchpaneel 1U

De glasvezelconnectoren dienen voor veiligheid en netheid correct in een glasvezel patchpaneel geplaatst te worden. De 19″ patchpanelen zijn leverbaar in vele uitvoeringen en er is voor elk type glasvezelconnector en/of hoogte eenheid de juiste frontplaat beschikbaar.

Naast de standaard 19″ 1HE ( hoogte eenheid ) leveren wij hiernaast 2HE en 3HE panelen.

19
wpChatIcon
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.